Bạn nhỏ trong câu chuyện đã là con ngoan chưa? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

2-3-4-5. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

6. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

Bạn nhỏ trong câu chuyện đã là con ngoan chưa? Vì sao?

Bài làm:

Theo em, bạn nhỏ trong câu chuyện đã trở thành một người con ngoan vì bạn ấy đã hoàn thành tốt những công việc mà mình đã nói.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021