Cùng đọc hai khổ thơ trong bài Anh Đom Đóm, viết các từ ngữ tìm được vào chỗ trống trong bảng?

  • 1 Đánh giá

3. Thi kể chuyện trước lớp

4. Phép nhân hoá

Cùng đọc hai khổ thơ trong bài Anh Đom Đóm:

Mặt trời gác núi Theo làn gió mát

Bóng tối lan dần Đóm đi rất êm

Anh Đóm chuyên cần Đi suốt một đêm

Lên đèn đi gác Lo cho người ngủ

Ra góc học tập lấy bảng nhóm. Viết các từ ngữ tìm được vào chỗ trống trong bảng?

Con đom đóm được gọi băng gì?Tính nết của con đom đóm được tả bằng những từ ngữ nào?Hoạt động của đom đóm được tả bằng những từ ngữ nào?
............

Bài làm:

Con đom đóm được gọi băng gì?Tính nết của con đom đóm được tả bằng những từ ngữ nào?Hoạt động của đom đóm được tả bằng những từ ngữ nào?
Anhchuyên cầnlên đèn, đi gác, đi êm suốt cả đêm, lo cho người ngủ.

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021