Nghe - viết đoạn 1 trong bài Ông tổ nghề thêu (từ đầu đến triều đình nhà Lê)

  • 1 Đánh giá

2. Nghe - viết đoạn 1 trong bài Ông tổ nghề thêu (từ đầu đến triều đình nhà Lê)

Bài làm:

Hồi còn nhỏ, cậu bé Trần Quốc Khái rất ham học. Cậu học cả khi đốn củi, lúc kéo vó tôm. Tối đến, nhà không có đèn, cậu bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng, lấy ánh sáng đọc sách. Chẳng bao lâu, Khái đỗ tiến sĩ, rồi làm quan to trong triều đình nhà Lê.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021