Thảo luận để trả lời câu hỏi: Vì sao chú Cuội ở trên cung trăng?

  • 1 Đánh giá

4-5. Đọc, luyện đọc

6. Thảo luận để trả lời câu hỏi: Vì sao chú Cuội ở trên cung trăng?

Bài làm:

Chú Cuội ở trên cung trăng do cây thuốc quý kéo Cuội lên đó.

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021