Đố vui: Một bạn nêu câu đố, một bạn trả lời

  • 1 Đánh giá

4. Đố vui:

Một bạn nêu câu đố, một bạn trả lời.

a. Vừa dài mà lại vừa vuông

Giúp nhau kẻ chỉ, vạch đường thẳng băng.

(Là cái gì?)

b. Tên nghe nặng trịch

Lòng dạ thẳng băng

Vành tai thợ mộc nằm ngang

Anh đi học vẽ, sẵn sàng đi theo.

(Là cái gì?)

Bài làm:

a. Vừa dài mà lại vừa vuông

Giúp nhau kẻ chỉ, vạch đường thẳng băng.

=> Đó là thước kẻ

b. Tên nghe nặng trịch

Lòng dạ thẳng băng

Vành tai thợ mộc nằm ngang

Anh đi học vẽ, sẵn sàng đi theo.

=> Đó là bút chì

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021