Mỗi mái nhà riêng có nét gì đáng yêu? Mái nhà chung của muôn vật là gì? Em muốn nói gì với những người bạn chung một mái nhà?

  • 1 Đánh giá

2-3-4-5. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

6. Thay nhau hỏi - đáp về Mái nhà chung

Hỏi: Mỗi mái nhà riêng có nét gì đáng yêu?

Đáp: ......

Hỏi: Mái nhà chung của muôn vật là gì?

Đáp: ......

Hỏi: Em muốn nói gì với những người bạn chung một mái nhà?

Đáp: ......

Bài làm:

Hỏi: Mỗi mái nhà riêng có nét gì đáng yêu?

Đáp: Nét riêng của mỗi mái nhà là: Nhà của chim lợp bằng lá, nhà của cá phủ sóng xanh, nhà của nhím nằm sâu dưới lòng đất, nhà của ốc là chiếc vỏ tròn vo, nhà của hai bạn nhỏ có giàn gấc đỏ và hoa giấy hồng.

Hỏi: Mái nhà chung của muôn vật là gì?

Đáp: Mái nhà chung của muôn vật là bầu trời xanh.

Hỏi: Em muốn nói gì với những người bạn chung một mái nhà?

Đáp: Chúng ta hãy yêu quý trái đất và cùng nhau góp sức bảo vệ môi trường.

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021