Chọn ch hay tr điền vào chỗ trống? Giải câu đố

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Viết vào vở theo mẫu

2. Viết đúng từ

a. Chọn ch hay tr điền vào chỗ trống? Giải câu đố

Mặt ...òn mặt lại đỏ gay

Ai nhìn cũng phải nhíu mày vì sao

Suốt ngày lơ lửng ..ên cao

Đêm về đi ngủ, ...ui vào nơi đâu?

(Là gì?)

Trần Liên Nguyễn

b. Chọn dấu hỏi hay dấu ngã đặt trên những chữ in đậm? Giải câu đố

Cánh gì mà chăng biết bay

Chim hay sà xuống nơi đây kiếm mồi

Đôi ngàn vạn giọt mồ hôi

Bát cơm trắng deo, đia xôi thơm bùi.

(Là gì?)

Trần Liên Nguyễn

Bài làm:

a. Chọn ch hay tr điền vào chỗ trống? Giải câu đố

Mặt tròn mặt lại đỏ gay

Ai nhìn cũng phải nhíu mày vì sao

Suốt ngày lơ lửng trên cao

Đêm về đi ngủ, chui vào nơi đâu?

=> Đó là mặt trời

b. Chọn dấu hỏi hay dấu ngã đặt trên những chữ in đậm? Giải câu đố

Cánh gì mà chẳng biết bay

Chim hay sà xuống nơi đây kiếm mồi

Đổi ngàn vạn giọt mồ hôi

Bát cơm trắng dẻo, đĩa xôi thơm bùi.

=> Đó là cánh đồng lúa

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021