Giải bài 20C: Em tự hào về truyền thống cha ông

  • 1 Đánh giá

Giải bài 20C: Em tự hào về truyền thống cha ông - Sách VNEN tiếng Việt lớp 3 trang 17. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát và trả lời câu hỏi: Tranh vẽ ai? Ảnh chú bộ đội đặt cạnh ảnh ai?

=> Xem hướng dẫn giải

2-3-4-5. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

6. Hỏi - đáp:

a. Hỏi: - Những câu thơ nào cho thấy Nga rất mong nhớ chú?

Trả lời: - ..........

b. Hỏi: - Khi Nga nhắc đèn chú, thái độ của ba và mẹ ra sao?

Trả lời: - ..........

c. Hỏi: - Em hiểu câu nói của ba bạn Nga như thế nào?

Trả lời: - ..........

d. Hỏi: - Vì những chiến sĩ hi sinh vì Tổ quốc như chú của Nga được nhớ mãi?

Trả lời: - ..........

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Chơi trò chơi: Thi học thuộc lòng bài thơ

Sắp xếp các thẻ bìa thành bài thơ?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Thi học thuộc bài thơ trước lớp

3. Điền vào chỗ trống:

PHIẾU HỌC TẬP A

s hay x?

Sáng ...uốt xao ....uyến

sóng ...ánh xanh ....ao

PHIẾU HỌC TẬP B

uôc hay uôt?

gầy g.... nhem nh......

chải ch..... n.... nà

Đặt hai câu với các từ vừa điển trong bảng và viết vào vở.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Chơi trò chơi: Em tập làm hướng dẫn viên du lịch

a. Đọc tên một số anh hùng dân tộc dưới đây.

b. Giới thiệu về một vị anh hùng mà bạn biết rõ.

=> Xem hướng dẫn giải

5. Chơi trò chơi: Thi hướng dẫn viên du lịch giỏi

6. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu in nghiêng trong phiếu bài tập

PHIẾU HỌC TẬP

Lê Lai cứu chúa

Giặc Minh xâm chiếm nước ta. Chúng làm nhiều điều bạo ngược khiến lòng dân vô cùng căm giận. Bấy giờ ở Lam Sơn có ông Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa. Trong những năm đầu nghĩa quân còn yếu, thường bị giặc vây. Có lần giặc vây rất ngặt, quyết bắt bằng được chủ tướng Lê Lợi. Ông Lê Lai liền đóng giả làm Lê Lợi, đem một toán quân phá vòng vây. Giặc bắt được ông, nhờ vậy mà Lê Lợi và số quân còn lại được cứu thoát.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 69 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021