Quan sát tranh và trả lời các câu hỏi: Tranh vẽ những ai? Họ đang cầm cái gì? Thử đoán xem họ đang nói gì?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:

  • Tranh vẽ những ai? Họ đang cầm cái gì?
  • Thử đoán xem họ đang nói gì?

Bài làm:

Quan sát tranh em thấy:

  • Tranh vẽ ba người đó là hai vợ chồng già và một cậu thanh niên. Trong tranh, họ đang cầm một hũ bạc
  • Theo em, ông lão đang đưa hũ bạc cho con trai và căn dặn người con phải chi tiêu đồng tiền mình làm ra một cách chính đáng và phù hợp, đừng hoang phí.
  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021