Quan sát tranh và trả lời câu hỏi: Tên hội là gì? Em đoán xem hội diễn ra ở đâu?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

  • Tên hội là gì?
  • Em đoán xem hội diễn ra ở đâu?

Bài làm:

Quan sát bức tranh em thấy:

  • Hình 1: Lễ hội đánh đu
  • Hình 2: Lễ hội đua thuyền

Theo em, các lễ hội này diễn ra ở miền quê khắp cả nước.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021