Nói tên môn nghệ thuật mà em biết:

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Nói tên môn nghệ thuật mà em biết:

Bài làm:

Một số môn nghệ thuật mà em biết là:

  • Múa rối nước
  • Hát chèo
  • Hát cải lương
  • Diễn xiếc
  • Biểu diễn hài
  • Phim, kịch...
  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021