Chép những câu sau vào vở. Nhớ đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp.

  • 1 Đánh giá

3. Chép những câu sau vào vở. Nhớ đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp.

a. Ếch con ngoan ngoãn chăm chỉ và thông minh.

b. Vạc là loài chim gần giống cò tiếng kêu rất to thường đi ăn đêm.

Bài làm:

Điền dấu phẩy như sau:

a. Ếch con ngoan ngoãn, chăm chỉ và thông minh.

b. Vạc là loài chim gần giống cò, tiếng kêu rất to, thường đi ăn đêm.

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021