Bạn đã xem buổi biểu diễn nghệ thuật gì? Buổi biểu diễn được tổ chức khi nào? ở đâu?

  • 1 Đánh giá

5. Thay nhau hỏi - đáp về việc xem biểu diễn nghệ thuật

Hỏi: Bạn đã xem buổi biểu diễn nghệ thuật gì?

Đáp:

Hỏi: Buổi biểu diễn được tổ chức khi nào? ở đâu?

Đáp:

Hỏi: Bạn xem cùng với ai?

Đáp:

Hỏi: Buổi biểu diễn có những tiết mục nào? Tiết mục đó có gì hay?

Đáp:

Bài làm:

Hỏi: Bạn đã xem buổi biểu diễn nghệ thuật gì?

Đáp: Em đã đi xem biểu diễn xiếc ở rạp xiếc trung ương.

Hỏi: Buổi biểu diễn được tổ chức khi nào? ở đâu?

Đáp: Buổi biểu diễn đó được tổ chức vào dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Hỏi: Bạn xem cùng với ai?

Đáp: Em đi xem cùng với mẹ

Hỏi: Buổi biểu diễn có những tiết mục nào? Tiết mục đó có gì hay?

Đáp: Những tiết mục trong buổi biểu diễn là: khỉ đu dây, chó học toán, sư tử nhảy qua vòng lửa...Những tiết mục đó tạo sự thú vị và bất ngờ cho người xem.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021