Thảo luận, chọn câu phù hợp với nội dung mỗi bức tranh trong câu chuyện Người mẹ

  • 1 Đánh giá

2. Thảo luận, chọn câu phù hợp với nội dung mỗi bức tranh trong câu chuyện Người mẹ

a. Bà mẹ cầu xin Thần Đêm Tối chỉ đường cho mình đi tìm con.

b. Bụi gai chỉ đường cho người mẹ.

c. Hồ nước chỉ đường cho người mẹ.

d. Người mẹ tìm được Thần Chết để đòi con.

3. Ghi vào vở số của tranh sắp xếp theo trình tự nội dung câu chuyện

Bài làm:

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021