Gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi "Ở đâu?" trong phiếu học tập

  • 1 Đánh giá

3. Gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi "Ở đâu?" trong phiếu học tập

Câu 1: Trần Quốc Khải quê ở huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây.

Câu 2: Ổng học được nghề thêu ở Trung Quốc trong một lần đi sứ.

Câu 3: Đề tưởng nhớ công lao của Trần Quốc Khái, nhân dân lập đền thờ ở quê hương ông.

Bài làm:

Câu 1: Trần Quốc Khải quê ở huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây.

Câu 2: Ổng học được nghề thêu ở Trung Quốc trong một lần đi sứ.

Câu 3: Đề tưởng nhớ công lao của Trần Quốc Khái, nhân dân lập đền thờ ở quê hương ông.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021