Giải câu đố: Vừa bằng hạt đỗ, ăn giỗ cả làng là con gì?

  • 4 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

4. Giải câu đố

(chọn bài a hoặc b theo hướng dẫn của thầy cô):

a. Vừa bằng hạt đỗ, ăn giỗ cả làng.

(Là con gì ?)

Sông không đến, bến không vào

Lơ lửng giữa trời làm sao có nước.

(Là quả gì?)

b. Con gì nhảy nhót leo trèo

Mình đầy lông lá, nhăn nheo làm trò.

(Là con gì ?)

Trong nhà có bà hay quét.

(Là cái gì ?)

Bài làm:

a. Vừa bằng hạt đỗ, ăn giỗ cả làng.

=> Đó là con ruồi

Sông không đến, bến không vào

Lơ lửng giữa trời làm sao có nước.

=> Đó là quả dừa

b. Con gì nhảy nhót leo trèo

Mình đầy lông lá, nhăn nheo làm trò.

=> Đó là con khỉ

Trong nhà có bà hay quét.

=> Đó là cái chổi

  • 720 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021