Giải bài 16C: Về thăm quê ngoại

  • 1 Đánh giá

Giải bài 16C: Về thăm quê ngoại - Sách VNEN tiếng Việt lớp 3 trang 127. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Kể lại cho các bạn nghe về 1 thành phố, thị xã hoặc vùng quê mà em biết?

=> Xem hướng dẫn giải

2-3-4-5. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

6. Trao đổi trong nhóm, cùng nhau trả lời các câu hỏi sau:

a. Bạn nhỏ ở đâu về thăm quê? Câu thơ nào trong bài cho bạn biết điều đó? (Đọc 6 dòng thơ đầu).

b. Quê ngoại của bạn nhỏ ở đâu? (Đọc 10 dòng thơ đầu - khổ thứ nhất).

c. Bạn nhỏ thấy ở quê có những gì lạ? (Đọc 4 dòng thơ cuối khổ thứ nhất).

d. Bạn nhỏ nghĩ gì về những người làm ra hạt gạo? (Đọc 4 dòng thơ cuối bài).

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

2. Quan sát tranh, tìm các từ ngữ chỉ sự vật, công việc thường thấy ở thành phố, nông thôn và ghi vào vở.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Chép đoạn văn sau vào vở và đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp.

Các dân tộc Việt Nam

Nhân dân ta luôn ghi sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đồng bào Kinh hay Tày Mường hay Dao Gia-rai hay Ê-đê Xơ-đăng hay Ba-na và các dân tộc anh em khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau sướng khổ cùng nhau no đói giúp nhau.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Chọn làm phần a hoặc phần b theo hướng dẫn.

a. - (châu hay trâu): Bạn em đi chăn ........... , bắt được nhiều ........... chấu.

- (chật hay trật): Phòng họp ........... chội và nóng bức nhưng mọi người vẫn rất .............. tự.

- (chầu hay trầu): Bọn trẻ ngồi ............ hẫu, chờ bà ăn ........... rồi kể chuyện cổ tích.

b. - (bão hay bảo): Mọi người ......... nhau dọn dẹp đường làng sau cơn .........

- (vẽ hay vẻ): Em .......... mấy bạn ........... mặt tươi vui đang trò chuyện.

- (sữa hay sửa): Mẹ em cho em bé uống ........... rồi ........... soạn đi làm.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 52 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021