Nghe - viết đoạn văn trong bài Đối đáp với vua (từ Thấy nói là học trò đến Người trói người)

  • 1 Đánh giá

3. Nghe - viết đoạn văn trong bài Đối đáp với vua (từ Thấy nói là học trò đến Người trói người)

Bài làm:

Thấy nói là học trò, vua ra lệnh cho câu phải đối được một vế đối thì mới tha. Nhìn thấy trên mặt hồ có đàn cá đang đuổi nhau, ua thức cảnh về đối như sau:

Nước trong leo lẻo cá đớp cá

Chẳng cần nghĩ ngợi lâu la gì, Cao Bá Quát lấy cảnh mình đang bị trói, đối lại luôn:

Trời nắng chang chang Người trói người

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021