Chọn lời giải nghĩa ở cột B phù hợp với mỗi từ ngữ ở cột A (trang 132)

  • 1 Đánh giá

2. Nghe thầy cô đọc câu chuyện sau đây: Sự tích chú cuội cung trăng

3. Chọn lời giải nghĩa ở cột B phù hợp với mỗi từ ngữ ở cột A

Bài làm:

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021