Kể cho nhau về những trò chơi mà bạn thường chơi ở trường và ở nhà?

  • 1 Đánh giá

4. Kể cho nhau về những trò chơi mà bạn thường chơi ở trường và ở nhà?

Gợi ý:

  • Đó là những trò chơi gì?
  • Bạn thường chơi trò chơi đó với ai?
  • Bạn thường chơi trò chơi đó ở đâu?
  • Bạn thích trò chơi nào nhất? Vì sao?

Bài làm:

Ví dụ:

  • Một số trò chơi mà em thường chơi là: ngảy dây, banh chuyền, rồng rắn lên mây, thả diều, ô ăn quan...
  • Những trò chơi đó em thường chơi với bạn cùng lớp khi chơi ở trường hoặc bạn hàng xóm khi chơi ở nhà.
  • Trong các trò chơi đó, em thích nhất là trò chơi rồng rắn lên mây vì nó có nhiều người chơi, đông và vui.
  • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021