Nghe - viết: đoạn 4 trong bai Ở lại với chiến khu (từ bỗng một em đến hết)

  • 1 Đánh giá

3. Nghe - viết: đoạn 4 trong bai Ở lại với chiến khu (từ bỗng một em đến hết)

Bài làm:

Bỗng một em cất tiếng hát, cả đội đồng thanh hát vang:

"Đoàn vệ quốc quân một lần ra đi

Nào có mong chi đâu ngày trở về

Ra đi, ra đi bảo tồn sông núi

Ra đi, ra đi thà chết không lui..."

Tiếng hát lượn trên mặt suối, tràn qua lớp lớp cây rừng, bùng lên như ngọn lửa rực rỡ giữa đêm rừng lạnh tối, làm cho lòng người chỉ huy ấm hẳn lên.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021