Đọc 10 dòng thơ đầu, tìm những dòng thơ cho thấy: Vẻ đẹp của cảnh rừng Việt Bắc, vẻ đẹp của những con người Việt Bắc?

 • 1 Đánh giá

2-3-4-5. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

6. Đọc 10 dòng thơ đầu, tìm những dòng thơ cho thấy:

 • Vẻ đẹp của cảnh rừng Việt Bắc
 • Vẻ đẹp của những con người Việt Bắc?

Bài làm:

Những câu thơ cho thấy vẻ đẹp của cảnh rừng Việt Bắc là:

 • Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi
 • Ngày xuân mơ nở trắng rừng
 • Ve kêu rừng phách đổ vàng
 • Rừng thu trăng rọi hòa bình

Những câu thơ cho thấy vẻ đẹp của những con người Việt Bắc là:

 • Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang
 • Nhớ cô em gái hái măng một mình
 • Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung.
 • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021