Thảo luận để trả lời câu hỏi: Câu chuyện trên xảy ra ở đâu?

  • 1 Đánh giá

2-3-4-5. Đọc, giải nghĩa, luyện đọc

6. Thảo luận để trả lời câu hỏi:

Câu chuyện trên xảy ra ở đâu?

Bài làm:

Câu chuyện xảy ra ở Lúc-xăm-bua, một nước nhỏ ở châu Âu.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021