Chọn vần ong hoặc vần oong phù hợp với mỗi chỗ trống:

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

4. Chọn vần ong hoặc vần oong phù hợp với mỗi chỗ trống:

  • chuông xe đạp kêu kính c....
  • vẽ đường c....
  • làm x.... việc
  • x..... nồi

Bài làm:

Điền vào chỗ trống:

  • chuông xe đạp kêu kính coong
  • vẽ đường cong
  • làm xong việc
  • xoong nồi
  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021