Giải bài 4A: Mẹ yêu con

  • 1 Đánh giá

Giải bài 4A: Mẹ yêu con - Sách VNEN tiếng Việt lớp 3 trang 26. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

Người mẹ đang làm gì?

=> Xem hướng dẫn giải

2-3-4-5. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

6. Thảo luận để chọn ý đúng nhất nói lên nội dung câu chuyện:

a. Người mẹ là người rất dũng cảm.

b. Người mẹ không sợ Thần Chết.

c. Người mẹ có thể hi sinh tất cả vì con.

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Thi đọc bài Người mẹ giữa các nhóm

2. a. Đọc đoạn 1, thảo luận, trả lời câu hỏi: Chuyện gì đã xảy ra với bà mẹ?

b. Đọc đoạn 2, thảo luận trả lời câu hỏi: Người mẹ đã làm gì để bụi gai chỉ đường cho bà?

c. Đọc đoạn 3, thảo luận trả lời câu hỏi: Người mẹ đã làm gì để hồ nước chỉ đường cho bà?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Nghe thầy cô kể chuyện Dại gì mà đổi

4. Xem tranh, thảo luận để trả lời các câu hỏi:

a. Vì sao mẹ doạ đổi cậu bé?

b. Cậu bé trả lời mẹ như thế nào?

c. Vì sao cậu bé nghĩ như vậy?

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Nói lại một việc làm của mẹ thể hiện tình yêu thương đối với em

=> Xem hướng dẫn giải


  • 34 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021