Dựa vào câu chuyện Bác sĩ Y-éc-xanh đã đọc, hãy chọn lời phù hợp với mỗi tranh dưới đây.

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Dựa vào câu chuyện Bác sĩ Y-éc-xanh đã đọc, hãy chọn lời phù hợp với mỗi tranh dưới đây.

a. Bà khách thấy bác sĩ Y-éc-xanh thật giản dị.

b. Sự đồng cảm của bà khách với tình nhân loại cao đẹp của bác sĩ.

c. Bà khách ao ước được gặp bác sĩ Y-éc-xanh.

d. Cuộc trò chuyện giữa bà khách và bác sĩ Y-éc-xanh.

Bài làm:

Chọn lời phù hợp với mỗi bức tranh là:

  • Hình 1- c. Bà khách ao ước được gặp bác sĩ Y-éc-xanh.
  • Hình 2 - a. Bà khách thấy bác sĩ Y-éc-xanh thật giản dị.
  • Hình 3 - d. Cuộc trò chuyện giữa bà khách và bác sĩ Y-éc-xanh.
  • Hình 4 - b. Sự đồng cảm của bà khách với tình nhân loại cao đẹp của bác sĩ.
  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021