Vì sao chú Lý đến biểu diễn trò ảo thuật ở nhà của hai chị em Xô-phi?

  • 1 Đánh giá

4. Đọc câu

5. Luyện đọc

6. Thảo luận và trả lời câu hỏi sau:

Vì sao chú Lý đến biểu diễn trò ảo thuật ở nhà của hai chị em Xô-phi?

Bài làm:

Chú Lý đến biểu diễn trò ảo thuật ở nhà của hai chị em Xô-phi vì biết hai chị em rất thích xem ảo thuật nhưng không dám xin tiền mẹ mua vé vì bố đang nằm viện. Đồng thời để cảm ơn hai chị em đã giúp chú mang những đồ đạc lỉnh kỉnh từ ga đến rạp xiếc.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021