Trao đổi với người thân về các việc cần làm để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ bầu không khí nơi em sinh sống.

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Trao đổi với người thân về các việc cần làm để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ bầu không khí nơi em sinh sống.

Bài làm:

Những việc cần làm để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ bầu không khí nơi em sinh sống là:

  • Không xả nước thải chưa xử lí ra sông, hồ
  • Sử dụng phương tiện công cộng đi lại vừa tiết kiệm vừa hạn chế khí thải ra môi trường.
  • Vệ sinh đường làng, ngõ xóm sạch sẽ.
  • Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện bảo vệ nguồn nước và bầu không khí....
  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021