Trong bài thơ Mưa, vì sao mọi người thương bác ếch?

  • 1 Đánh giá

7. Chọn ý trả lời đúng cho câu hỏi dưới đây:

Trong bài thơ Mưa, vì sao mọi người thương bác ếch?

a. Vì bác Ếch phải lặn lội thăm nom ruộng lúa giừa trời mưa gió.

b. Vì bác Ếch phải sống và làm lụng một mình.

c. Vì bác Ếch không có nhà, phải sống ngoài trời mưa gió.

Bài làm:

Trong bài thơ Mưa, mọi người thương bác ếch vì:

Đáp án: a. Vì bác Ếch phải lặn lội thăm nom ruộng lúa giừa trời mưa gió.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021