Giải câu đố: Tìm tên các dòng sông

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Giải câu đố: Tìm tên các dòng sông.

a. Sông nào đỏ nặng phù sa

Tên sông như thể tên hoa yêu kiều?

b. Chảy qua xứ Huế mến yêu

Sông tên “thơm ngát” sông nào, đố em?

Bài làm:

a. Sông nào đỏ nặng phù sa

Tên sông như thể tên hoa yêu kiều?

=> Sông Hồng

b. Chảy qua xứ Huế mến yêu

Sông tên “thơm ngát” sông nào, đố em?

=> Sông Hương

  • 94 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021