Những người trong các bức tranh, ảnh là ai? Họ đang làm gì?

  • 1 Đánh giá

4. Quan sát các tranh, ảnh dưới đây và trả lời câu hỏi:

Những người trong các bức tranh, ảnh là ai? Họ đang làm gì?

(trang 23 sgk)

Bài làm:

  • Tranh 1: Người trong tranh là cô giáo và học sinh. Cô giáo đang dạy học cho học sinh.
  • Tranh 2: Người trong tranh là bác sĩ và người bệnh. Bác sĩ đang chăm sóc, thăm khám cho người dân.
  • Tranh 3: Người trong tranh là các nhà khoa học. Họ đang nhìn qua kính hiển vi để nghiên cứu tìm tòi các phát minh mới.
  • Tranh 4: Người trong ảnh là nhạc sĩ. Ông đang soạn một bài nhạc.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021