Quan sát bức tranh dưới đây và trả lời câu hỏi: Bức tranh vẽ những gì? Nhân vật trong tranh là gì?

  • 1 Đánh giá

2. Quan sát bức tranh dưới đây và trả lời câu hỏi:

  • Bức tranh vẽ những gì?
  • Nhân vật trong tranh là gì?

Bài làm:

Quan sát bức tranh em thấy:

  • Bức tranh vẽ mặt trăng có cây đa, xung quanh có những đám mây, có cậu bé đang vác trên vai chiếc cuốc.
  • Nhân vật trong tranh là chú Cuội.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021