Giới thiệu huy hiệu Đội, khăn quàng Đội, bài hát của Đội? Tên Đội, đội viên đầu tiên của Đội?

  • 1 Đánh giá

3. Nói một sô điều về Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

  • Giới thiệu huy hiệu Đội, khăn quàng Đội, bài hát của Đội?
  • Tên Đội, đội viên đầu tiên của Đội?

Bài làm:

  • Huy hiệu Đội: hình tròn, ở trong có hình búp măng non trên nền cờ đỏ sao vàng, ở dưới có băng chữ "SẴN SÀNG".
  • Khăn quàng đỏ: hình tam giác cân. Khăn quàng đỏ là một phần cờ Tổ quốc, màu đỏ tượng trưng cho lý tưởng cách mạng
  • Bài hát của Đội: bài hát Cùng nhau ta đi lên, do nhạc sĩ Phong Nhã sáng tác.
  • Tên Đội: Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
  • Đội viên đầu tiên của Đội là: Nông Văn Dền (Bí danh Kim Đồng,đội trưởng), Nông Văn Thàn (Bí danh Cao Sơn), Lý Văn Tịnh (Thanh Minh), Lý Thị Nì (Thủy Tiên), Lý Thị Xậu (Thanh Thủy). Người phụ trách Đội đầu tiên là anh Đức Thanh.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021