Đọc đoạn 2 và trả lời câu hỏi: Khi con trai đưa tiền, ông lão vứt ngay xuống ao để làm gì?

  • 4 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Đọc từng đoạn, thảo luận và trả lời câu hỏi:

a. Đọc đoạn 2 và trả lời câu hỏi: Khi con trai đưa tiền, ông lão vứt ngay xuống ao để làm gì?

b. Đọc đoạn 3 và trả lời câu hỏi: Người con đã làm lụng vất vả và kiếm tiền như thế nào?

c. Đọc đoạn 4 và trả lời câu hỏi: Khi ông lão vứt tiền vào đống lửa, người con đã làm gì? Vì sao?

d. Tìm những câu trong truyện nói lên ý nghĩa của truyện

Bài làm:

a. Đọc đoạn 2 em thấy: Khi con trai đưa tiền, ông lão vứt ngay xuống ao để thăm dò thái độ của con. Nếu những đồng tiền đó không phải do anh ta khó nhọc làm ra thì anh ta chẳng tiếc.

b. Đọc đoạn 3 em thấy: Người con đã làm lụng vất vả và kiếm tiền bằng cách, anh đi xay thóc thuê, được trả công hai bát gạo anh chỉ dám ăn một bát còn để dành lại một bát. Sau ba tháng như vậy, anh dành dụm được 90 bát gạo, bán lấy tiền rồi mới trở về nhà.

c. Đọc đoạn 4 và trả lời câu hỏi: Khi ông lão vứt tiền vào đống lửa, người con đã không sợ bỏng, vội thọc tay vào lửa lấy tiền ra. Anh ta làm thế vì những đồng tiền đó đã do anh ta phải cực khổ kiếm ra nên rất quý chúng.

d. Câu trong truyện nói lên ý nghĩa của truyện là:

  • Có làm lụng vất vả người ta mới biết quý đồng tiền.
  • Nếu con lười biếng, dù cha cho một trăm hũ bạc cũng không đủ. Hũ bạc tiêu không bao giờ hết chính là hai bàn tay con.
  • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021