Tìm tiếng thích hợp trong ngoặc đơn điền vào mỗi chỗ trống và ghi vào vở các từ ngữ đã hoàn chỉnh (chim, trắng, trang, trán, tranh, trời, cháu)

  • 1 Đánh giá

3. Tìm tiếng thích hợp trong ngoặc đơn điền vào mỗi chỗ trống và ghi vào vở các từ ngữ đã hoàn chỉnh:

(chim, trắng, trang, trán, tranh, trời, cháu)

Em vẽ Bác Hồ

Em vẽ Bác Hồ

Trên tờ giấy ....

Em vẽ vầng ....

Trán Bác Hồ cao.

Em vẽ tóc râu

Chỉ vờn nhè nhẹ.

Em vẽ Bác bế

Hai .... trên tay.

Cháu Bắc bên này

Cháu Nam bên ấy.

Vẽ hết .... giấy

Toàn những thiếu nhi.

Theo bước Bác đi

Khăn quàng đỏ thắm.

Em vẽ .... trắng

Bay trên ..... xanh.

Em đề dưới .....:

“Đời đời ơn Bác”.

Bài làm:

Em vẽ Bác Hồ

Em vẽ Bác Hồ

Trên tờ giấy trắng

Em vẽ vầng trán

Trán Bác Hồ cao.

Em vẽ tóc râu

Chỉ vờn nhè nhẹ.

Em vẽ Bác bế

Hai cháu trên tay.

Cháu Bắc bên này

Cháu Nam bên ấy.

Vẽ hết trang giấy

Toàn những thiếu nhi.

Theo bước Bác đi

Khăn quàng đỏ thắm.

Em vẽ chim trắng

Bay trên trời xanh.

Em đề dưới tranh:

“Đời đời ơn Bác”.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021