Tìm bộ phận để trả lời cho câu hỏi "Để làm gì?"

  • 1 Đánh giá

4. Tìm bộ phận để trả lời cho câu hỏi "Để làm gì?"

Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Để làm gì? ở mỗi câu

a. Con phải đến bác thợ rèn để xem lại bộ móng.

b. Cả một vùng sông Hồng nô nức làm lễ, mở hội để tưởng nhớ ông.

c. Ngày mai, muông thú trong rừng mở hội thi chạy để chọn con vật nhanh nhất.

Bài làm:

a. Con phải đến bác thợ rèn để xem lại bộ móng.

b. Cả một vùng sông Hồng nô nức làm lễ, mở hội để tưởng nhớ ông.

c. Ngày mai, muông thú trong rừng mở hội thi chạy để chọn con vật nhanh nhất.

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021