Trong tranh có mấy người? Mỗi người đang làm gì?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:

  • Trong tranh có mấy người?
  • Mỗi người đang làm gì?

Bài làm:

Quan sát bức tranh ta thấy:

Trong tranh có 3 người, mỗi người một công việc riêng.

  • Mẹ vác cuốc đi làm ngoài đồng về
  • Anh trai giã gạo
  • Em gái dùng sàng để sàng lấy hạt gạo.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021