Mỗi em nói một câu về bức ảnh dưới đây:

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Mỗi em nói một câu về bức ảnh dưới đây:

Bài làm:

Ví dụ:

  • Vượn mẹ bao bọc vượn con
  • Tình mẫu tử thiêng liêng của mẹ con nhà vượn
  • Vượn mẹ yêu thương vượn con hết mực
  • Vượn con được vượn mẹ che chở chu đáo
  • Vượn con nằm trong vòng tay vượn mẹ
  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021