Giải bài 22B: Cuộc sống, khởi nguồn sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Giải bài 22B: Cuộc sống, khởi nguồn sáng tạo - Sách VNEN tiếng Việt lớp 3 tập 2 trang 33. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Mỗi bạn nói một lợi ích khoa học mang lại cho con người

=> Xem hướng dẫn giải

2-3. Kể chuyện và thi kể chuyện

4. Chơi trò chơi: Ghép thẻ Người lao động trí óc và công việc của họ

Sắp xếp các thẻ bìa thành cặp tương ứng: Người lao động trí óc và công việc của họ

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Viết vào vở theo mẫu

2. Viết đúng từ

a. Chọn ch hay tr điền vào chỗ trống? Giải câu đố

Mặt ...òn mặt lại đỏ gay

Ai nhìn cũng phải nhíu mày vì sao

Suốt ngày lơ lửng ..ên cao

Đêm về đi ngủ, ...ui vào nơi đâu?

(Là gì?)

Trần Liên Nguyễn

b. Chọn dấu hỏi hay dấu ngã đặt trên những chữ in đậm? Giải câu đố

Cánh gì mà chăng biết bay

Chim hay sà xuống nơi đây kiếm mồi

Đôi ngàn vạn giọt mồ hôi

Bát cơm trắng deo, đia xôi thơm bùi.

(Là gì?)

Trần Liên Nguyễn

=> Xem hướng dẫn giải

3. Nghe - viết đoạn văn: Ê-đi-xơn

=> Xem hướng dẫn giải

4. Đặt dấu phẩy vào chỗ phù hợp trong mỗi câu sau:

Câu 1: Ở nhà em thường giúp bà xâu kim.

Câu 2: Trong lớp Liên luôn luôn chăm chú nghe giảng.

Câu 3: Hai bên bờ sông nhừng bãi ngô bắt đầu xanh tốt.

Câu 4: Trên cánh rừng mới trồng chim chóc lại bay về ríu rít.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Cùng người thân tìm đọc những câu chuyện hoặc bài báo nói về nhà bác học hoặc về một người tài năng

=> Xem hướng dẫn giải


  • 48 lượt xem