Giải bài 15A: Người cha già mong điều gì ở cậu con trai?

  • 1 Đánh giá

Giải bài 15A: Người cha già mong điều gì ở cậu con trai? - Sách VNEN tiếng Việt lớp 3 trang 115. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:

  • Tranh vẽ những ai? Họ đang cầm cái gì?
  • Thử đoán xem họ đang nói gì?

=> Xem hướng dẫn giải

2-3-4. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

5. Thảo luận và trả lời câu hỏi: Người cha mong muốn con trai trở thành người như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Đọc từng đoạn, thảo luận và trả lời câu hỏi:

a. Đọc đoạn 2 và trả lời câu hỏi: Khi con trai đưa tiền, ông lão vứt ngay xuống ao để làm gì?

b. Đọc đoạn 3 và trả lời câu hỏi: Người con đã làm lụng vất vả và kiếm tiền như thế nào?

c. Đọc đoạn 4 và trả lời câu hỏi: Khi ông lão vứt tiền vào đống lửa, người con đã làm gì? Vì sao?

d. Tìm những câu trong truyện nói lên ý nghĩa của truyện

=> Xem hướng dẫn giải

3. Kể tên một số dân tộc thiểu số ở nước ta mà em biết.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Dựa vào các bài đọc trong chủ điểm Anh em một nhà, cùng nói về một dân tộc mà em biết

Gợi ý:

  • Nơi sinh sống
  • Trang phục

=> Xem hướng dẫn giải


  • 112 lượt xem