Giải bài 19A: Truyền thống anh hùng

  • 1 Đánh giá

Giải bài 19A: Truyền thống anh hùng - Sách VNEN tiếng Việt lớp 3 trang 3. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh và nói theo gợi ý dưới đây:

Những người được vẽ trong tranh là ai? Họ đang làm gì? Nói những điều em biết về họ.

=> Xem hướng dẫn giải

2 - 3- 4- 5. Đọc bài, giải nghĩa và luyện đọc

6. Trả lời câu hỏi:

Chuyện kể về ai?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Hỏi- đáp:

Hỏi: - Giặc ngoại xâm đã gây những tội ác gì đối với nhân dân ta?

Đáp: - ....

Hỏi: Hai bà Trưng có tài và chí lớn như thế nào?

Đáp: - ....

Hỏi: Tìm những chi tiết nói lên khí thế của đoàn quân khởi nghĩa?

Đáp: - ....

=> Xem hướng dẫn giải

2. Thảo luận để chọn ý trả lời đúng

Câu 1: Vì sao Hai Bà Trưng khởi nghĩa?

a. Vì Hai Bà giỏi võ, muốn quân giặc phải khiếp sợ.

b. Vì Hai Bà muốn trả thù cho Thi Sách.

c. Vì Hai Bà muốn dân ta thoát khỏi ách đô hộ của giặc.

Câu 2: Vì sao bao đời nay nhân dân ta vẫn tôn kính Hai Bà Trưng?

a. Vì Hai Bà giỏi võ nghệ.

b. Vì Hai Bà là hai vị nữ anh hùng chống ngoại xâm đầu tiên trong lịch sử đất nước.

c. Vì Hai Bà mặc áo giáp đẹp, cưỡi voi lớn, cầm quân đánh giặc.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Trò chơi: sắp xếp các ý theo nội dung bài.

Ra góc học tập lấy bộ thẻ bìa. Hãy thảo luận để sắp xếp đúng các ý từ 1 — 4 theo thứ tự 4 đoạn trong bài đọc:

a. Tài và chí lớn của Hai Bà Trưng
b. Khí thế của toàn quân ngày khởi nghĩa
c. Tố cáo tội ác của giặc
d. Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Hỏi người thân để biết gia đình, họ hàng của em có bao nhiêu người đã từng đi bộ đội

=> Xem hướng dẫn giải


  • 86 lượt xem