Giải bài 16B: Bạn sống ở thành thị hay nông thôn

  • 1 Đánh giá

Giải bài 16B: Bạn sống ở thành thị hay nông thôn - Sách VNEN tiếng Việt lớp 3 trang 125. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Hỏi nhau về nơi mình đang sống

  • Chúng ta đang sống ở nông thôn hay ở thành phố, thị xã?
  • Bạn thích nhất điều gì nơi chúng ta sống?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Quan sát tranh và sắp xếp tranh theo đúng trình tự câu chuyện

3. Dựa vào tranh và lời gợi ý, tiếp nối nhau kể lại từng đoạn của câu chuyện

=> Xem hướng dẫn giải

4. Lần lượt kể tên

  • Một số thành phố ở nước ta?
  • Một số vùng quê mà em biết

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

2. Viết đúng từ.

(Chọn làm phần a hoặc phần b theo hướng dẫn của thầy cô).

a. Chọn ch hay tr để điền vào chỗ trống? Viết các từ vừa điền vào vở.

Công ...a như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước ...ong nguồn ...ảy ra.

Một lòng thờ mẹ kính ...a

Cho ...òn ...ữ hiếu mới là đạo con.

(Ca dao)

b. Quan sát tranh, đặt trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã. Giải câu đố.

Thuơ bé em có hai sừng

Đến tuôi nưa chừng mặt đẹp như hoa

Ngoài hai mươi tuôi đa già

Gần ba mươi lại mọc ra hai sừng.

(Là gì?)

Cái gì mà lươi bằng gang

Xới lên mặt đất nhưng hàng thăng băng.

Giúp nhà có gạo đê ăn

Siêng làm thì lươi sáng bằng mặt gương..

(Là cái gì)

=> Xem hướng dẫn giải


  • 70 lượt xem