Giải bài 25A: Xem hội thật là vui

  • 1 Đánh giá

Giải bài 25A: Xem hội thật là vui - Sách VNEN tiếng Việt lớp 3 tập 2 trang 54. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

  • Tên hội là gì?
  • Em đoán xem hội diễn ra ở đâu?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Nghe thầy có đọc câu chuyện: Hội vật

3. Chọn lời giải nghĩa ở cột B phù hợp với mỗi từ ngữ ở cột A

=> Xem hướng dẫn giải

4-5. Đọc và luyện đọc

6. Thảo luận để trả lời câu hỏi:

Ai là người chiến thắng trong hội vật?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Thảo luận để trả lời câu hỏi:

Câu 1: Tìm những chi tiết miêu tả cảnh nhộn nhịp của sới vật?

Câu 2: Cách đánh của ông Cản Ngũ và quắm Đen có gì khác nhau?

Câu 3: Việc ông Cản Ngũ bước hụt đã làm thay đổi keo vật như thế nào?

Câu 4: Theo em, vì sao ông Cản Ngũ thắng?

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

1. Hỏi người thân xem quê em có những ngày hội nào. Ghi lại tên hội và thời gian tổ chức của mỗi hội đó

=> Xem hướng dẫn giải

2. Sưu tầm tranh, ảnh về ngày hội có ở địa phương em hoặc có ở nơi khác

=> Xem hướng dẫn giải


  • 48 lượt xem