Giải bài 17A: Chàng Mồ Côi ở vùng quê

  • 1 Đánh giá

Giải bài 17A: Chàng Mồ Côi ở vùng quê - Sách VNEN tiếng Việt lớp 3 trang 130. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh minh hoạ câu chuyện Mồ Côi xử kiện. Hãy đoán xem đâu là chàng Mồ Côi, đâu là bác nông dân, đâu là ông chủ quán

=> Xem hướng dẫn giải

6. Trao đổi nhóm, chọn ý trả lời đúng cho các câu hỏi sau:

Câu hỏi 1: Chủ quán kiện bác nông dân về việc gì? (Đọc đoạn 1)

a. Về việc không trả tiền thức ăn.

b. Về việc không trả tiền ngồi nhờ ở quán để ăn cơm nắm.

c. Về việc không trả tiền hít mùi thơm của thức ăn.

Câu hỏi 2: Câu nào nêu rõ lí lẽ của bác nông dân? (Đọc đoạn 2)

a. Tôi không đụng chạm gì đến thức ăn trong quán.

b. Tôi chỉ vào quán ngồi nhờ để ăn cơm nắm, không mua gì cả.

c. Tôi chỉ hít hương thơm thức ăn trong quán.

Câu hỏi 3: Mồ Côi đã nghĩ ra cách gì để bác nông dân trả được tiền cho chủ quán vì đã hít mùi thơm của thịt? (Đọc đoạn 3).

a. Bằng cách trả hai đồng bạc.

b. Bằng cách trả hai mươi đồng bạc.

c. Bằng cách nghe tiếng của hai đồng bạc được xóc mười lần.

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

2. Hãy thử đặt một tên khác cho truyện và nói cho các bạn trong lớp cùng nghe.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Quan sát ảnh, cùng nhau nhắc lại những nội dung đã nói về thành thị, nông thôn.

  • Ở thành thị có những gì? ở nông thôn có những gì?
  • Em thích điều gì ở thành thị? điều gì ở nông thôn?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 68 lượt xem