Hãy thử đặt một tên khác cho truyện và nói cho các bạn trong lớp cùng nghe.

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

2. Hãy thử đặt một tên khác cho truyện và nói cho các bạn trong lớp cùng nghe.

Bài làm:

Ví dụ: Một số tên khác của câu chuyện là:

  • Chàng Mồ Côi giúp bác nông dân xử kiện
  • Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
  • Chàng Mồ Côi xử tội ông chủ quán tham lam
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021