Thiên nhiên đem lại cho con người những gì? Con người đã làm gì để thiên nhiên đẹp thêm, giàu thêm?

  • 1 Đánh giá

5. Thảo luận, trả lời câu hỏi rồi viết vào bảng nhóm:

a. Thiên nhiên đem lại cho con người những gì?

b. Con người đã làm gì để thiên nhiên đẹp thêm, giàu thêm?

Bài làm:

a. Thiên nhiên đem lại cho con người:

  • Trên mặt đất: cây cối, biển cả, đất đai, ao hồ, sông suối, núi rừng, muông thú, hải sản.
  • Trong lòng đất: mỏ than, mỏ dầu, nước ngầm, đất, đả.

b. Con người đã làm đẹp cho thiên nhiên thêm, giàu thêm bằng cách: Xây dựng các công trình kiến trúc quy mô như toà cao ốc, cầu dây văng, trường học, bệnh viện, xa lộ cao tốc, trồng rừng, chăn nuôi.

  • 41 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021