Câu chuyện người đi săn và con vượn muốn nói điều gì với chúng ta?

  • 3 Đánh giá

3. Thảo luận để trả lời câu hỏi: Câu chuyện người đi săn và con vượn muốn nói điều gì với chúng ta?

Bài làm:

Câu chuyện người đi săn và con vượn muốn nói với chúng ta rằng: Không nên săn bắt thú rừng, hãy bảo vệ chúng để chúng không bị tuyệt chủng.

  • 49 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021