Giặc ngoại xâm đã gây những tội ác gì đối với nhân dân ta? Hai bà Trưng có tài và chí lớn như thế nào? Tìm những chi tiết nói lên khí thế của đoàn quân khởi nghĩa?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Hỏi- đáp:

Hỏi: - Giặc ngoại xâm đã gây những tội ác gì đối với nhân dân ta?

Đáp: - ....

Hỏi: Hai bà Trưng có tài và chí lớn như thế nào?

Đáp: - ....

Hỏi: Tìm những chi tiết nói lên khí thế của đoàn quân khởi nghĩa?

Đáp: - ....

Bài làm:

Hỏi: - Giặc ngoại xâm đã gây những tội ác gì đối với nhân dân ta?

Đáp: - Giặc ngoại xâm đã thẳng tay chém giết dân lành, cướp hết ruộng nương màu mờ. Chúng bắt dân ta lên rừng săn thú lạ, xuống biển mò ngọc trai, khiến bao người thiệt mạng vì hô báo, cá sấu, thuồng luồng...

Hỏi: Hai bà Trưng có tài và chí lớn như thế nào?

Đáp: - Hai Bà Trưng rất giỏi võ nghệ và nuôi chí giành lại non sông

Hỏi: Tìm những chi tiết nói lên khí thế của đoàn quân khởi nghĩa?

Đáp: - Những chi tiết nói lên khí thế của đoàn quân khởi nghĩa là: Đoàn quân rùng rùng lên đường. Giáo lao, cung nỏ, rìu búa, khiên mộc cuồn cuộn tràn theo bóng voi ấn hiện cua Hai Bà. Tiếng trống đồng dội lên vòm cây, đập vào sườn đồi, theo suốt đường hành quân.

  • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021