Hỏi người thân xem ở quê em có cảnh đẹp gì, có đặc sản gì hoặc có lễ hội nào?

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Hỏi người thân xem ở quê em có cảnh đẹp gì, có đặc sản gì hoặc có lễ hội nào?

Bài làm:

Ví dụ: Quê em ở Nghệ An có

  • Cảnh đẹp: làng sen quê Bác, bãi biển Cửa Lò,...
  • Đặc sản có: bánh đa Đô Lương, tương Nam Đàn, nhút Thanh Chương, cháo lươn, bánh ướt....
  • Lễ hội: đền Cờn, đền Qủa Sơn...
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021