Viết vào vở 3 từ ngữ có vần oai, 3 từ có vần oay

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Viết vào vở 3 từ ngữ có vần oai, 3 từ có vần oay

Bài làm:

  • 3 từ ngữ có vần oai là: khoai, xoài, loài.
  • 3 từ ngữ có vần oay là: xoáy, xoay, ngoáy

  • 161 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021